top of page
Community service logo.jpg

Toplum Hizmetleri

Toplum Hizmetleri kulübümüzün en önemli hizmet komitelerinden biridir. Bu nedenle bu komite her biri 6 üyeden oluşan 2 ekibe ayrılmıştır.

Toplum Hizmetleri - Sağlık ve

Toplum Hizmetleri - Okuryazarlık ve Temel Eğitim

Bu iki Toplum Hizmetleri komitesinde üyelerimiz, toplumlarındaki insanların yaşam kalitesini iyileştirmenin ve kamu yararına hizmet etmenin yollarını bulurlar.

Toplum Hizmetleri -Sağlık'ta, sağlık profesyonelleri, tıp fakülteleri yöneticileri ve genellikle belirli bir konuya odaklanmış uzman dernekler ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca İstanbul, Türkiye ve / veya yurt dışındaki diğer Rotary ve Rotaract Kulüpleri ile de işbirliği yapıyoruz. Projeler, o andaki bir proje için fon yaratma seviyemize bağlı olarak büyük veya küçük olabilir. Projeler tıbbi ekipman, laboratuvar malzemeleri satın almak veya personele eğitim vermek gibi konulardan oluşmaktadır.

 

Okuryazarlık ve Temel Eğitim Toplum Hizmetleri ekibimiz yetişkinler için okuryazarlık kursları açar, okullara kitap ve kütüphane mobilyaları sağlar, yeni kütüphane odaları oluşturmak için okul odalarını yeniler ve okul binalarını onarır.

Youth logo.jpg

Gençlik Hizmetleri

 

Biz bazı öğrencilere burs sağlamamızın yanı sıra,  bursiyer öğrencilerimize yılda iki kez gerçekleştirdiğimiz brunch etkinlikleri sırasında, kendi alanlarındaki uzman olan Rotaryenlerden  çeşitli konularda eğitimler verdiriyoruz. Ayrıca burslu öğrencilerimize, üniversitelerinden mezun olduktan sonra iş fırsatları yaratmaya çalışıyoruz, iyi bir iş bulmaları için destek veriyoruz.

Rotary'nin öğrenciler ve gençlere yönelik programları, programlara katılanların hayatlarını değiştirebilmektedir. Rotary Gençlik Liderlik Ödülleri (RYLA), ve Rotaract ve Interact gibi programlar aracılığıyla gençler burs kazanabilmekteler, kültürel alışverişlerde seyahat edebilmekteler veya bir hizmet projesi aracılığıyla topluma yardımcı olabilmekteler.

RYLA logo.jpg

RYLA

 

Rotary Gençlik Liderlik Ödülleri (RYLA) , toplumun gençlik liderleri için yoğun bir eğitim programıdır. Liderlik potansiyelleri için seçilen gençler, liderlik becerilerini tartışmak ve bu becerileri uygulama yoluyla geliştirmek için tarafımızdan organize edilen bir seminere katılırlar. 2 günlük seminer sırasında Rotary üyesi sunum yapanlar, gençlere verdiğimiz önemini gösterirler ve genç potansiyel liderler için etkili bir eğitim deneyimi sunarlar. Bu programın içeriğinde, gençliğin liderliğini teşvik ve toplumlarına hizmet veren gençleri taktir etmek ön plandadır.

 

RYLA Rotary Kulübümüzün çok sayıda genci, ailelerini ve akran gruplarını Rotary hizmet ideallerini öğrenme fırsatı verirken, Rotary üyelerinin de gençlerin topluma verdikleri hizmetleri de görmelerini sağlar.  Bu program genç liderlerin vizyonlarını açar, onlara gelişmiş liderlik teknikleri sunar ve Rotaract ve Rotary kulüplerine gelecekteki katılımlarına hazırlanmalarına yardımcı olur.

Rotoract logo.jpg

Rotaract

 

Rotaract kulübü, Rotary kulübü tarafından desteklenen bir organizasyondur. 18 ila 30 yaşlarındaki gençlerden oluşur. Üyelerine bir dostluk ve karşılıklı yardımlaşma atmosferi, kişiliklerinin gelişimini teşvik etmek için bilgi ve yöntem kazanma, toplumun sosyal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve insanlar arasında iyi ilişkiler kurma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır.

Rotaract gençlere yardımcı olur:

 

• Mesleki yeterlilik ve liderlik becerilerini arttırmak;

• Başkalarının haklarına saygı göstermek ve her birinin değerini tanımak;

• Tüm yararlı mesleklerin haysiyetini ve önemini kabul etmek ve toplum içinde bir eylem aracı olarak değerlendirmek;

• Herhangi bir mesleki faaliyet için temel olarak yüksek etik standartları kabul etmek, gözlemlemek ve teşvik etmek;

• Topluluğun ve diğer ülkelerin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve potansiyelini takdir etmek ve anlamak;

• Yerel veya uluslararası anlaşmaya taraf olan kamu yararına bireysel veya toplu eylemde liderlik etmek.

 

Interact logo.jpg

Interact

Interact Club, Rotary International'ın 12 ila 18 yaş arasındaki gençlere yönelik hizmet kulübüdür. Interact kulüpleri genellikle destek ve rehberlik sağlayan bir Rotary kulübü veya kulüpleri tarafından desteklenmektedir. Ancak, kendi kendini yöneten ve kendi kendilerini destekleyen kişilerdir. Her yıl, bir Interact kulübü, biri uluslararası anlayış ve iyi niyet içeren en az iki toplum hizmeti projesini tamamlar. Etkileşim, öğrencilerin liderlik becerilerini ve kişisel bütünlüğünü geliştirmelerine, başkalarına yardım ve saygı göstermelerine, bireysel sorumluluk ve sıkı çalışmanın değerini anlamalarına ve uluslararası anlayışı ve dünya barışını geliştirmelerine yardımcı olur. Interact, 109 ülkede ve coğrafi alanda 10.700'den fazla kulübü ve 200.000'den fazla üyesi ile Rotary'nin en önemli ve en hızlı büyüyen programlarından biridir.

Vocational logo.jpg

Meslek Hizmetleri

 

Meslek Hizmetleri Komitesi, kurum veya işletme sahiplerine veya yöneticilerine ve çalışanlarına ilişkin tüm mesleklerde en yüksek etik standartları teşvik eder ve ödüllendirir ve ilgili herkese adil muamele yapar. Bu komitenin üyeleri, sadece kendi değil, tüm yararlı mesleklerin değerini bilir ve birbirlerini mesleki yetenek ve deneyimlerini toplumun sorunlarına ve ihtiyaçlarına katkıda bulunmaya teşvik eder. Meslek Hizmetleri Komitesi ihtiyaç sahibi kişilere meslek öğretmek için meslek öğrenim kursları açar.

 

Int logo.jpg

Uluslararası Hizmet Projeleri

 

Uluslararası Hizmet Projeleri Komitesi, Rotary'nin küresel barış ve anlayışı destekleme hedefinin merkezinde yer almaktadır. Bu hizmet komitesi, yurt dışında ortak kulüpler bulurken uluslararası projelerde sponsorluk yaparak veya gönüllü olarak çalışarak çalışır.

Club service logo.png

Kulüp Hizmetleri

 

Kulüp Hizmetleri, dostluğun güçlendirilmesine ve kulübün etkin işleyişinin sağlanmasına odaklanmaktadır. Bu komite, hizmet için bir fırsat olarak tanışıklığın geliştirilmesini teşvik eder. Bu, Kulübün başarılı bir şekilde çalışması ve hedeflerine ulaşması için gerekli faaliyetleri içerir.

Yukarıdaki hizmet komitelerine ek olarak, kulübümüzün iki komitesi daha vardır: Kurumsal İlişkiler ve Üyelik.

 

GO BACK TO

THE PREVIOUS PAGE

bottom of page