top of page

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

ÖNCEKİ SAYFAYA GERİ DÖNÜŞ

İSTANBUL SUADİYE ROTARY KULÜBÜ- İFSAK

4.ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

 1. Yarışmanın Adı: İstanbul Suadiye Rotary Kulübü- İFSAK 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

  2. Yarışma Organizasyonu:  

       Yarışma, İstanbul Suadiye Rotary Kulübü (bundan sonra DÜZENLEYİCİ KURUM olarak anılacaktır) tarafından İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) iş birliğiyle düzenlenecek ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

  3. Yarışma Kategorileri: 

Fotoğraf Yarışması; sayısal (dijital) kategoride olmak üzere toplam 4 (dört) bölümden oluşmuştur:

 1. Sayısal: Serbest (Renkli)

 2. Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz)* 

 3. Sayısal: Doğa (Renkli veya Siyah-Beyaz)** 

 4. Sayısal: «Kadın’ın Eseri»- (Renkli)

 

*Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır.

**Doğa fotoğrafları FIAP Doğa tanımına uygun olmalıdır.

 

​   4.Tanımlar:

 

A)FIAP Siyah-Beyaz “Monochrome” Tanımı:

Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi tonlamalarla, ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve renkli kategorisine dahil edilir.

 

B)FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı:

Doğa fotoğrafçılığı, antropoloji ve arkeoloji dışında doğa tarihinin bütün branşlarını kaydeder. Canlı ya da cansız fiziksel dünyanın insanlar tarafından yapılmamış veya değiştirilmemiş tüm yönlerini içerir. Doğa görüntüleri, fotoğraflanan sahnenin gerçekliğini aktarmalıdır. Yeterli bilgiye sahip bir kişi görüntünün konusunu tanımlayabilmeli ve doğru bir şekilde sunulduğuna tatmin olmalı ve doğa unsurunu kontrol etmek veya görüntüyü yakalamak için etik olmayan hiçbir uygulamanın kullanılmadığından emin olmalıdır. Canlı bir organizmanın yaşamını veya refahını tehdit eden herhangi bir insan faaliyetini doğrudan veya dolaylı olarak gösteren görüntülere izin verilmez. Bir Doğa görüntüsünün en önemli parçası, anlattığı doğa hikayesidir. Yüksek teknik standartlarla birlikte fotoğraf doğal görünmelidir. Fotoğrafı işlerken vinyet eklemek ya da arka planı bulanıklaştırmak yasaktır. İnsanlar tarafından yaratılan nesnelere ve insan etkinliğinin kanıtlarına, yalnızca Doğa öyküsünün gerekli bir parçası olduklarında izin verilir. İnsan yapımı melez bitkiler, kültür bitkileri, vahşileşmiş hayvanlar(evcil veya kontrol altındayken kaçıp vahşileşen), evcil hayvanlar, insan yapımı melez hayvanlar ve monte edilmiş veya korunmuş zoolojik örneklerin fotoğraflarına izin verilmez. Hayvanat bahçeleri gibi kontrollü koşullar altında çekilen fotoğraflara izin verilir. Bir fotoğrafın amacına yönelik olarak, canlıların dondurulmasına, anestezi veya doğal hareketi kısıtlamaya yönelik başka herhangi bir yöntemle kontrol edilmesine izin verilmez. Bir Doğa görüntüsünün gerçekliğini değiştiren hiçbir değişikliğe izin verilmez. Kesme (crop) yapılması dışında, görüntü üstünde yer değiştirme, ekleme veya çıkarma gibi tekniklere izin verilmez. Toz lekeleri, dijital gürültü(noise) ve mercek parlaması gibi fotoğraf makinesinden kaynaklanan hataların düzeltilmesine yönelik tekniklere izin verilir Renkli görüntülerin gri tonlamalı monokroma tamamen dönüştürülmesine izin verilir. Kısmi dönüştürme, tonlama ve kızılötesi çekim veya dönüştürmelere izin verilmez. Aynı doğa unsurunun fotoğraf makinesinde veya yazılımla üst üste odaklama (focus stacking) veya pozlama karıştırma(exposure blending) yoluyla birleştirilen görüntülerine izin verilir. Arka arkaya çekilen ve üst üste binen görüş alanlarına sahip fotoğrafların kamerada veya yazılımla birleştirilmesine(image stitching) izin verilir.

 

C) Kadın’ın Eseri:

"Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir"  Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa  Kemal  ATATÜRK’ün  tüm dünya kadınlarına söylediği, onlara verdiği önemin ve değerin altını çizen sözüdür. Bu sözden ilhamla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladığımız bugünlerde  kadınları ve mücadalelerini hatırlatmak istiyoruz. Dünya çapında kadının değerini, emeğini, eşitlik mücadelesini gösteren fotoğraflarla birlikte; cinsiyet eşitsizliğine sebep olan ve/veya bunu destekleyen politakaların yarattığı tüm zorlukları ve dünya çapında kadınların buna karşı verdikleri mücadeleleri dünya toplumuna anlatan fotoğraflar beklemekteyiz.

 

Bunu dünyanın yüzlerce şehrinde bulunan 35.000 Rotary kulübünden henhangi biriyle iletişime geçerek ve o Rotary Kulübünün üyelerinin gerçekleştirdikleri kadına yönelik toplum hizmetini bizzat takip ederek gerçekleştirme şansınız olursa, bu bizim tercih edeceğimiz bir durumdur.  Ayrıca, fotoğrafınızın içinde, bir Rotary logosunun / işaretinin yer alması da tercihimizdir.  Hizmeti veren Rotary Kulübünün adını biliyorsanız, fotoğrafınızın adına bu bilgiyi de ekleyiniz. Sadece renkli fotoğraflar bu kategoriye girebilir.

 

   5.Yarışma Koşulları:  

 1. BU YARIŞMADA YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURULAN FOTOĞRAFLARA İZİN VERİLMEZ! Gönderilen eserlerin, telif hakkını elinde bulunduran kişi tarafından tüm bölümlerinin fotoğraflanması gerektiği hatırlatılır. Bu kurala uymayanlar TFSF ve FIAP tarafından ömür boyu cezalandırılacaktır!

 2. İstanbul Suadiye Rotary İfsak Uluslararası Fotoğraf Yarışmalarının önceki senelerinde ödül alan fotoğraflar tekrar katılamaz.

 3. Yarışmaya katılım ücretlidir.

 4. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve salon başkanı ile birinci dereceden yakınları dışında, tüm dünyadan amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

 5. Haklarında TFSF ve FIAP tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Jüri değerlendirilmesinden önce düzenleyici kurum; FIAP Kırmızı listesini ve TFSF Kırmızı Listesini kontrol edip kısıtlılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

 6. Yarışmanın her kategori/bölümüne katılımcılar en fazla 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategori/bölüme gönderilemez.

 7. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun'a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

 8. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

 9. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

 10. Yarışmacı TFSF ve FIAP onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF, FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

 11. Düzenleyici kurum, yarışma sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

 12. Düzenleyici kurum; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

 13. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir. Bu durumda FIAP onay birimine bilgi vermek ve onay almak düzenleyen kurum tarafından yapılacaktır.

 

  6. Telif ( Kullanım) Hakkı: 

 1. Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon, sergileme ve satın alma) alan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.

 2. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurumlar ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin (katılımcının) ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi (katılımcı) ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.

 3. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi (katılımcı), işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

 5. Eser Sahibi (katılımcı), eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin (katılımcının) kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

 6. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

 7. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar www.suadiyerotary.org/ ve www.ifsak.org.tr   ve TFSF’ye ait https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı zamanda düzenleyici kurumlar ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2024 ile düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.

 

​   7. Diğer Hususlar:

 1. Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü en az 42 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.

 2. Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

 3. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

 1. Bu şartname, katılımcının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

  8. Eserlerin Gönderilmesi/Yüklenmesi:  

 1. Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için düzenleyici kurumun http://www.photocompentries.net/?org=SRI sitesine girerek ve https://tfsfonayliyarismalar.org/ sitesindeki yönlendirmeler yoluyla üye olmak zorundadırlar.

 2. Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.

“I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 « Conditions and regulations for FIAP Patronage » and FIAP document 033/2021 « Sanctions for breaching FIAP regulations and the red list ». I am particularly aware of chapter II « Regulations for International photographic events under FIAP patronage » of FIAP document 018/2017, dealing under Section II.2 and II.3 with the FIAP participation rules, the sanctions for breaching FIAP regulations and the red list.”

 

 1. İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde burcin.mecik.ifsak@gmail.com ve adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşayanlar oluşmuşsa kullanılacaktır, buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.

 2. Tüm bölümlerde fotoğraflar; jpg/JPEG formatında ve fotoğraf boyutu en az 1 Mb, en fazla 4 Mb olacak biçimde hazırlanmalıdır.

 3. Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )kullanılabilir.

 4. Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.photocompentries.net/?org=SRI  web adresi  kullanılarak yüklenecektir.

 5. Fotoğrafların yükleme, değiştirme silinme ve kategorize edilmesi sırasında ortaya çıkabilecek olası sorunlardan TFSF sorumlu olmayacaktır.

 6. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcıya ait isim, imza, logo vb. bilgiler yer almamalıdır. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.

 7. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. Katılımcı,  http://www.photocompentries.net/?org=SRI  sitesindeki Katılım Formunu doldururken, bu Yarışma Şartnamesini okumuş olduğunu onaylayan kutucuğa tıklamazsa, yarışmaya katılamaz.

 

9. Katılım Ücreti:

      Yarışma ücreti PayPal, Kredi Kartı ve Banka havalesi ile aşağıdaki adreslere ödenebilir.

 1. Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur ve 4 bölüm için 20 USD veya 20 EURO veya 500 TL ödenmesi gerekmektedir.

PAYPAL: info@powerfulstep.com

            Türkiye’den katılımlar için Banka Hesabı;

IBAN: Türk Lirası (TL) hesabı , sadece Türk vatandaşları için:

Banka:  Yapı ve Kredi Bankası

Lehdar: İSTANBUL SUADİYE ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ 

IBAN: TR06 0006 7010 0000 0072 2676 09 

 

Kredi Kartı: Yarışma ücretini Kredi Kartı ile ödemek isteyenler yarışma web sayfası http://www.photocompentries.net/?org=SRI  ya da  https://suadiyerotary.org sayfasından ödeyebilirler.

“Açıklama” bölümüne yarışmaya katılan fotoğrafçının adı-soyadı muhakkak yazılmalıdır.

 

 1. Yarışmaya grup olarak katılabilinir. 5’ten üzeri kişiden oluşan gruplara,  İFSAK üyelerine %20 uygulanacaktır.

 2. Yarışma ücretini,  https://www.suadiyerotary.org/ veya http://www.photocompentries.net/?org=SRI  adresindeki Kayıt Formuna erişerek ödeme yapılmalıdır.

 3. Ücreti ödemeyen katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

 

  10.Yarışma Takvimi:  

Kapanış Tarihi                   :           30.01.2024/ 23.59 (TSI)

Jüri Toplanma Tarihi          :           10.02.2024

Sonuç Bildirim Tarihi          :           20.02.2024

Gösteri Tarihi                     :           20 Mart 2024, sergi yeri daha sonra bildirilecektir.

Ödül Gönderim Tarihi         :          15 Nisan 2024

  11.Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):

 • Tania Sisa, AFIAP                 İFSAK, Türkiye                       

 • Agop Ezgilioğlu, EFIAP          İFSAK, Türkiye                                   

 • Neşe Arı, EFIAP                    ANAFOD, Türkiye

 • Serkan Turaç, EFIAP/b          HALİKARNAS BOFSAD, Türkiye

 • Işın Akpınar                           Photoline Dergisi Fotoğraf Editörü                              

 

Yedek Jüri Üyesi: Özhan Özde, AFIAP    İFSAK, Türkiye           

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır.

 

  12.Ödüller -Sergilemeler:  

        Her bölüm için:

FIAP Altın Madalya

TFSF Altın Madalya

İFSAK Altın Madalya

İSTANBUL SUADİYE ROTARY KULÜBÜ Altın Madalya

 

FIAP Gümüş Madalya

TFSF Gümüş Madalya

İFSAK Gümüş Madalya

İSTANBUL SUADİYE ROTARY KULÜBÜ Gümüş Madalya

 

FIAP Bronz Madalya

TFSF Bronz Madalya

İFSAK Bronz Madalya

İSTANBUL SUADİYE ROTARY KULÜBÜ Bronz Madalya

 

FIAP Mansiyon (6 Adet)

TFSF Mansiyon ( 6 Adet)

İFSAK Mansiyon (6 Adet)

 

 

1x FIAP En İyi Fotoğrafçı/FIAP Best Author (Açık Mavi Rozet) (Tüm bölümlerde toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir);

 

Kabul (Her kategori/bölümde en fazla %25 oranında kabul seçimi yapılacaktır).

 

 

** Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde İSTANBUL SUADİYE ROTARY KULÜBÜ, İFSAK ve TFSF sorumluluk taşımayacaktır.

 

 

 

 

  13.ROTARY ORGANİZASYONU:

 

Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak ve bütün mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik etmek için dünya çapında örgütlenmiş bir hizmet kuruluşudur.

 

Rotary'nin hizmet ideali, “kendinden önce hizmet” olarak tanımlanır.

 

Rotary, Birleşmiş Milletlerde sandalyesi olan tek sivil toplum örgütüdür.

 

Rotary, dünyada çocuk felci hastalığını bitirmek için uzun yıllardır çaba gösteren ve %97 oranında başarılı olan sivil toplum örgütüdür.

 

Rotary, dünyadaki neredeyse her doğan çocuk için, ücretsiz çocuk felci aşısı sağlamak için bir çok proje gerçekleştirmiş ve bu gelirlerle bu hastalığın önüne geçilmesindeki en önemli destek olmuştur.

 

Rotary, insanların birleştiği ve dünyanın dört bir yanında, topluluklarımızda ve kendimizde kalıcı bir değişim yaratmak için harekete geçtiği bir dünya gören 1.2 milyon komşu, arkadaş, lider ve sorun çözücüden oluşan küresel bir ağdır.

 

Gerçek problemleri çözmek gerçek bir bağlılık ve vizyon gerektirir. 110 yıldan uzun bir süredir Rotary üyeleri tutkularını, enerjilerini ve zekalarını sürdürülebilir projeler üzerinde harekete geçmek için kullandı. Okuryazarlık ve barıştan suya ve sağlığa her zaman dünyamızı iyileştirmek için çalıştılar ve buna sonuna kadar bağlı kalmaktalar.

 

ROTARY Ne Yapar?

 

Rotary üyeleri, dünyamızın en kalıcı sorunları hakkında harekete geçmek için ortak bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyor. 35.000'den fazla Rotary kulübü aşağıdaki konularda için birlikte çalışır:

 

Rotary 7 Odak Noktası:

 

1-Barış ve anlaşmazlıkların çözümü.

2- Hastalıkların önlenmesi ve tedavisi

3-Temiz su ve hijyen

4-Anne ve çocuk sağlığı

5-Temel eğitim ve okuryazarlık

6- Ekonomik ve toplumsal kalkınma

7-Temiz ve yaşanabilir çevre. ( çevreyi koruma)

 

 

 

 

 

 

Daha fazla ayrıntı için www.rotary2420.org sitesini ziyaret ediniz.

 

 

  14.Salon Başkanı-İletişim:

Adı ve Soyadı       : Burçin Meçik  (İFSAK Uluslararası İlişkiler Koordinatörü)

İrtibat Tel               : +90 (212) 292 42 01    

E-posta Adresi     : burcin.mecik.ifsak@gmail.com

ve

Alev Mehmet Özgül   (İstanbul Suadiye Rotary Kulübü Başkanı)

E-posta Adresi     : info@rotarysuadiye.org , alev@gurtoplar.com

 

 1. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2024-010” , Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu “FIAP 2024/072”, ve IFSAK 2024/001 ile onaylanmıştır.

IFSAK Onay No:  2024-001

TFSF Onay No :  2024-010

FIAP Onay No :   2024/072

 

 

  

 

 

 

image.png

ÖNCEKİ SAYFAYA GERİ DÖNÜŞ

bottom of page